Swedish textile machine builders at Fair of the future

On March 22, Viskastrandsgymnasiet in Borås invited authorities and companies to attend a Fair of the future for students. The goal was to match students with potential employers and showcase possible career paths. TMAS was there with representatives from a number of member companies.

In the coming years, manufacturers of textile machinery in the area need to employ nearly one hundred people. Few students, however, know about the companies and the opportunities. As a result, these companies find it difficult to recruit new talent. By participating in local labor market days such as the Fair of the Future, the trade association for Swedish textile machine manufacturers wants to change this.

Few people think about the machines and technology that is needed for the production of a shirt, says Therese Premler-Andersson, Secretary General at TMAS, the trade association for Swedish textile machine builders. About 70% of the world’s jeans are manufactured using Swedish technology engineering. The students do not know that there are several world-leading machine manufacturers in the textile area in the Sjuhärad region. This leads to problems with recruitment and supply of skills for these international high-tech companies, continues Therese. At the Fair of the Future we had the opportunity to talk with students and showcase companies and technology.

The production of textiles is done worldwide and places high demands on machine innovation, quality and efficiency. Digitization, automation and sustainability are high on the agenda.

A career at one of our member companies means a steep learning scale in an international high-tech environment, Therese concludes.

Svenska textilmaskinbyggare på Framtidsmässa

Den 22 mars öppnade Viskastrandsgymnasiet upp dörrarna för att bjuda in utbildningsanordnare, viktiga myndigheter, arbetsgivare och branscher till en Framtidsmässa för sina elever. Målsättningen är att para ihop elever med potentiella arbetsgivare och visa på möjliga karriärvägar. TMAS var där med representanter från ett antal medlemsföretag.

De närmast åren behöver tillverkare av textilmaskiner i Sjuhäradstrakten anställa närmare etthundra personer. Få känner dock till företagen och möjligheterna. Det leder till att dessa företag har svårt att rekrytera nya talanger. Genom att medverka i lokala arbetsmarknadsdagar som Framtidsmässan vill branschorganisationen för svenska textilmaskinproducenter ändra på detta.

Få tänker på de maskiner och den teknologi som ligger bakom tex produktionen av en skjorta, säger Therese Premler-Andersson Generalsekreterare på TMAS, branschorganisationen för svenska textilmaskintillverkare, t.ex. tillverkas ca 70% av världens jeans med hjälp av svensk maskinteknik.

Utmaningen är att få känner till att det finns flera världsledande maskintillverkare inom textilområdet i Sjuhäradstrakten. Till detta kommer det faktum att flera av företagen står inför ett generationsskifte.

Vi upplever inte att unga känner till branschen eller bedömer den som utdöd. Det leder till problem med nyrekrytering och kompetensförsörjning för dessa internationella high-tech företag, fortsätter Therese. På Framtidsmässan fick vi chansen att prata med studenter och visa upp företagen och tekniken.

De närmaste fem åren behöver våra medlemmar rekrytera närmare etthundra personer. Det man söker är kompetenser inom utveckling, produktion, försäljning och service, säger Mikael Äremann, VD på Ulricehamnbaserade företaget IRO AB och styrelseordförande i TMAS. 

Tillverkningen av textilier sker över hela världen och ställer höga krav på maskininnovation, kvalitet och effektivitet. Digitalisering, automation och hållbarhet står högt på agendan.

En karriär hos någon av våra medlemsföretag innebär en brant inlärningskurva i internationell high-techmiljö, menar Mikael Äremann.