Vart är Kina på väg?

Den 9 december kl 9.00-10.00 bjuder TMAS in till ett webinarium om utvecklingen i Kina med Jerker Hellström, Swedish Center for China Studies.

Kina är en stor och viktig marknad för flera av TMAS medlemsbolag. För att ge en bild av var Kina är på väg har vi bjudit in Jerker Hellström, som leder Swedish Center for China Studies. Jerker kommer bl.a.. berätta om Kinas prioriteringar, investeringar utomlands, positioner i globala värdekedjor, satsningar på högteknologisk utveckling samt den växande medelklassen och dess intressen.

Jerker Hellström var tidigare verksam som forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), där han ledde Asien- och Mellanösternprogrammet. Han har även varit verksam som journalist bl.a. på nyhetsbyrån Reuters samt arbetat på UD.

Välkomna!