Training: Orgalime & shipping agreements

All members of TMAS are welcome to attend this training on The Orgalime Conditions. These General Conditions for the Supply of Mechanical, Electrical and Electronic Products are often adopted by parties in international sales transactions.

—————————————————————————————–

Välkommen till en utbildning i allmänna leveransbestämmelser med utgångspunkt från Orgalime (internationella teknikbranschens regelverk). Målet med kursen är att du ska bli en professionellare affärspart. Genom att känna dig säkrare på regelverket kring NL/ORGALIME kan du gå in i affärsförhandlingar med ökat självförtroende samt minska risken för otydligheter i avtal som kan leda till tvister.

PROGRAM

13:00-16:00 Allmänna leveransbestämmelser och Orgalime S2012, NL09, NLT09 och NPV09.

Innehållet i utbildningen kommer att främst att utgår från Orgalime men vi kommer även att gå igenom NL 09 vs NL17.

  • Vilka delar av offerten/prislistan/marknadsmaterial blir en del av avtalet?
  • Tillämplig lag och när och hur fyller köplagen/internationella köplagen ”CISG” ut avtalet?
  • När går risken för varan över på köparen?
  • Vad gäller vid dröjsmål, fel och reklamation?
  • Tvistelösning – skillnaden mellan domstol och skiljeförfarande
  • Produktansvar
  • Force majeure

Föreläsare: Peter Hellman – utbildare inom export- och importteknik på Västsvenska Handelskammaren.

Uppdatering 20-08-21. Med tanke på utvecklingen kring Covid-19 har vi beslutat att genomföra denna utbildning digitalt. Utbildningen kommer att ske i Zoom. Länk skickas ut en vecka före utbildningen tillsammans med undervisningsmaterial. Testa gärna programmet i god tid före utbildningen.