Konjunkturrapport – Vänder det nu?

Utbrottet av Covid‐19 men framförallt efterföljande politiska åtgärder för att stoppa smittspridningen fick omfattande ekonomiska konsekvenser globalt och i Sverige. Produktion och efterfrågan rasade. Efter sommaren rapporterar flera av TMAS medlemmar en ökad aktivitet som hänger samman med att samhällen har öppnats upp och den ekonomiska politiken lagts om i en expansiv riktning. Men hur ser utvecklingen ut framöver med ”andra vågen” och fortsatt långa produktionsnivåer på många håll? Vi har indikatorer som visar förväntningar om tillväxt, men det återstår att se om de infrias och hur stark tillväxten blir.

TMAS bjuder nu in till webinarium med Bengt Lundqvist, ekonom på Teknikföretagen, som ger oss sin bild av utveckling både generellt och inom textilmaskinbranschen.