Brochure

Trong brochure của TMAS là sơ lược về 9 doanh nghiệp thành viên và những đóng góp cho ngành dệt may toàn cầu, trong đó mỗi doanh nghiệp đều đi đầu trong phân khúc cụ thể của mình, có lịch sử lâu đời, đã gặt hái nhiều thành công và có niềm đam mê mãnh liệt đối với sản xuất dệt may. Tải brochure của TMAS để tìm hiểu thêm về các thành viên của chúng tôi.