Giá trị cốt lõi của TMAS

Chất lượng Thụy Điển

Thụy Điển nổi tiếng thế giới về nghiên cứu và phát triển công nghệ. Đây chính là bí quyết giúp các doanh nghiệp của TMAS giữ vững được thành công trong bối cảnh ngành công nghiệp dệt may toàn cầu chịu tác động của sự thay đổi liên tục của công nghệ và nhu cầu thị trường.

Mối quan hệ lâu dài

Hợp tác với mỗi một doanh nghiệp của chúng tôi, khách hàng luôn luôn là trung tâm!

Vị thế dẫn đầu

Mỗi doanh nghiệp thuộc hiệp hội của chúng tôi đều có vị thế dẫn đầu trong phân khúc riêng của thị trường thiết bị và công nghệ sản xuất vải sợi.

Khả năng sinh lời

Tất cả các thành viên của chúng tôi cung cấp các kỹ năng có giá trị để tinh giản và tạo thuận lợi cho quy trình, hoạt động sản xuất và dây chuyền sản xuất nhằm gia tăng lợi nhuận và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Truyền thống

Hàng trăm năm qua, các doanh nghiệp liên kết của chúng tôi đã thúc đẩy phát triển công nghệ và nghiên cứu đổi mới sáng tạo, tạo ra những ảnh hưởng và đóng góp to lớn cho các nhà sản xuất trên toàn thế giới.

Quốc tế

Do hầu hết doanh thu của các doanh nghiệp TMAS đến từ bên ngoài Thụy Điển, chúng tôi có một mạng lưới quốc tế rộng lớn và hiểu biết sâu rộng về các nhu cầu khác nhau của thị trường.