Các hoạt động của TMAS

TMAS (Hiệp hội Máy móc Dệt may Thụy Điển) được thành lập vào năm 1997 nhằm giúp các doanh nghiệp thành viên thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, cụ thể là:

▶ đại diện và hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên tại các triển lãm và sự kiện quốc tế lớn

▶ cập nhật các thông tin như cơ hội thị trường và các thông tin khác và giúp các thành viên hưởng lợi từ các thông tin này

▶ đóng vai trò nền tảng để chia sẻ ý tưởng và định hình các chiến lược của ngành

▶ đại diện cho doanh nghiệp khi tiếp xúc với cơ quan thẩm quyền và các tổ chức thương mại trong nước và quốc tế