Về TMAS

TMAS – lấy khách hàng sản xuất dệt may làm trung tâm

TMAS là nỗ lực của Thụy Điển nhằm đóng góp cho ngành dệt may toàn cầu. Các doanh nghiệp thành viên của TMAS dẫn đầu nhiều phân khúc thị trường về thiết bị và công nghệ sản xuất dệt may. Có lịch sử sản xuất dệt may lâu đời với nhiều dấu son thành công tại Thụy Điển, các doanh nghiệp của chúng tôi đang mang những công nghệ mới đến với ngành dệt may toàn cầu. Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, các doanh nghiệp TMAS có chuyên môn vững vàng hỗ trợ quy trình và dây chuyền sản xuất. Với tri thức, sản phẩm và dịch vụ, các doanh nghiệp TMAS sẽ bảo đảm chất lượng và lợi nhuận trong dài hạn cho chính mình cũng như khách hàng.