Eltex of Sweden AB

Eltex là một công ty hàng đầu trong lĩnh vục giám sát sợi ngang và sợi dệt. Các hoạt động cốt lõi là phát triển cảm biến đứt sợi và thiết bị giám sát sức căng sợi cùng khách hàng OEM. Phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất máy móc là yếu tố sống còn đối với hoạt động kinh doanh, là nền tảng tạo nên vị thế dẫn đầu thị trường hôm nay của công ty. Sự am hiểu về phát hiện đứt sợi và giám sát sức căng sợi, kết hợp với bí quyết của các nhà sản xuất máy móc giúp đảm bảo các thiết bị cảm ứng đạt hiệu suất và chất lượng cao nhất.

 

Contact

Tên công ty:Eltex of Sweden AB
Địa chỉ:Box 24
Zip code & Thành phố:283 21 Osby
Trang chủ:www.eltex.se
Zip code & Thành phố: 283 50 Osby
Người liên hệ: Brian Hicks
Số điện thoại0479-53 63 00
E-mail:info@eltex.se