Underleverantörer viktig del av svensk export

Storordern dubblerade årsomsättningen. Men allt var på väg att gå i stöpet när banken inte kunde ställa upp med en förskottsgaranti. Så här löste företaget Texo situationen.

När hjulen snurrar snabbt och orderboken fylls upp borde allt vara frid och fröjd. Men vad gör man om affärerna blir så stora att utrymmet hos banken äts upp? Kontaktar EKN förstås! Det gjorde Anders Svensson, vd på Texo i Älmhult som tillverkar avancerade vävmaskiner till pappersindustrin.

 – Vi fick en exceptionellt stor order från ett svenskt dotterbolag till en global storkoncern som skulle öka vår omsättning från 60 till 120 miljoner kronor. Samtidigt som affären var väldigt viktig för oss innebar finansieringen en utmaning, säger Anders Svensson.

Trygg lösning för alla parter
För Texo som är ett tillverkande företag är det viktigt att få ett förskott från kunden som stöd under produktionstiden. Då behöver kunden i sin tur en bankgaranti för att känna sig trygga. Ska affären gå igenom behöver banken vara med på noterna och ställa ut garantin.

 – Eftersom affären var så stor hade den tagit upp en stor del av Texos utrymme hos banken. Det hade hindrat oss från att samtidigt genomföra andra mindre affärer under hela det året som bankgarantin löpte. Därför var det optimalt när EKN kunde gå in och försäkra bankens risk, säger Anders Svensson.

Att EKN:s lösningar även kan användas av företag som är underleverantörer till svenska exporterande företag är i dag relativt okänt.

 – I det här fallet hade vi kanske tvingats tacka nej till affären om inte EKN hade kunnat gå in och hjälpa till. EKN erbjuder en stor konkurrensfördel som fler företag borde börja utnyttja, även i de fall man inte exporterar direkt själva, säger Anders Svensson.

För Texo som har kunder i 35 länder var EKN ingen nyhet. Däremot har man inte använt sig av EKN:s hjälp i affärer med svenska exporterande företag tidigare.

Artikeln (annons) i Dagens Industri 190315 Även underleverantörer kan ta hjälp av EKN

Även underleverantörer kan ta hjälp av EKN (pdf)

Läs mer om Texo här


News


New President of Cematex

Maurer was elected at the Cematex General Assembly, on June 12. His four-year term of office will cover three major

Annual activities report 2019

2019 was an intense year for the association. We are happy to present the annual activities report of TMAS. Note:

ACG’s new PPE plant – from idea to reality in less than a month

PRESSRELEASE: 200511 The new plant was established to convert and coat the fabric and turn it into fully finished protective

Sensors streamlining carpet manufacturing

As more nations enter into what has been labelled the coronavirus recession, it has never been more crucial for companies