Underleverantörer viktig del av svensk export

Storordern dubblerade årsomsättningen. Men allt var på väg att gå i stöpet när banken inte kunde ställa upp med en förskottsgaranti. Så här löste företaget Texo situationen.

När hjulen snurrar snabbt och orderboken fylls upp borde allt vara frid och fröjd. Men vad gör man om affärerna blir så stora att utrymmet hos banken äts upp? Kontaktar EKN förstås! Det gjorde Anders Svensson, vd på Texo i Älmhult som tillverkar avancerade vävmaskiner till pappersindustrin.

 – Vi fick en exceptionellt stor order från ett svenskt dotterbolag till en global storkoncern som skulle öka vår omsättning från 60 till 120 miljoner kronor. Samtidigt som affären var väldigt viktig för oss innebar finansieringen en utmaning, säger Anders Svensson.

Trygg lösning för alla parter
För Texo som är ett tillverkande företag är det viktigt att få ett förskott från kunden som stöd under produktionstiden. Då behöver kunden i sin tur en bankgaranti för att känna sig trygga. Ska affären gå igenom behöver banken vara med på noterna och ställa ut garantin.

 – Eftersom affären var så stor hade den tagit upp en stor del av Texos utrymme hos banken. Det hade hindrat oss från att samtidigt genomföra andra mindre affärer under hela det året som bankgarantin löpte. Därför var det optimalt när EKN kunde gå in och försäkra bankens risk, säger Anders Svensson.

Att EKN:s lösningar även kan användas av företag som är underleverantörer till svenska exporterande företag är i dag relativt okänt.

 – I det här fallet hade vi kanske tvingats tacka nej till affären om inte EKN hade kunnat gå in och hjälpa till. EKN erbjuder en stor konkurrensfördel som fler företag borde börja utnyttja, även i de fall man inte exporterar direkt själva, säger Anders Svensson.

För Texo som har kunder i 35 länder var EKN ingen nyhet. Däremot har man inte använt sig av EKN:s hjälp i affärer med svenska exporterande företag tidigare.

Artikeln (annons) i Dagens Industri 190315 Även underleverantörer kan ta hjälp av EKN

Även underleverantörer kan ta hjälp av EKN (pdf)


News


“Half the world’s paper passes over fabrics made on our machines…”

PRESSRELEASE 190416 “Rather surprisingly, given that China is now by far our biggest single market and the paper manufacturing industry

TMAS goes Ireland

The first week of April the TMAS board met in Templemore, Ireland. Apart from the board meeting, the program contained

Swedish textile machine builders at Fair of the future

In the coming years, manufacturers of textile machinery in the area need to employ nearly one hundred people. Few students,

Materials handling for Industry 4.0 concepts from Eton Systems

At ITMA 2019 in Barcelona from June 20-26th, the company will be demonstrating a complete installation based on a future