Snittkonsumtion på 15 kg textil per person och år leder till ökad efterfrågan på kompetens inom textilmaskiner.

PRESSMEDDELANDE: De närmast åren behöver tillverkare av textilmaskiner i Sjuhäradstrakten anställa närmare etthundra personer. Få känner dock till företagen och möjligheterna. Det leder till att dessa företag har svårt att rekrytera nya talanger. Nu vill branschorganisationen för svenska textilmaskinproducenter ändra på detta genom medverkan i lokala arbetsmarknadsdagar.

Få tänker på de maskiner och den teknologi som ligger bakom tex produktionen av en skjorta, säger Therese Premler-Andersson Generalsekreterare på TMAS, branschorganisationen för svenska textilmaskintillverkare, t.ex. tillverkas ca 70% av världens jeans med hjälp av svensk maskinteknik.

Utmaningen är att få känner till att det finns flera världsledande maskintillverkare inom textilområdet i Sjuhäradstrakten. Till detta kommer det faktum att flera av företagen står inför ett generationsskifte.

Vi upplever inte att unga känner till branschen eller bedömer den som utdöd. Det leder till problem med nyrekrytering och kompetensförsörjning för dessa internationella high-tech företag, fortsätter Therese.

De närmaste fem åren behöver våra medlemmar rekrytera ca etthundra personer. Det man söker är kompetenser inom utveckling, produktion, försäljning och service, säger Mikael Äremann, VD på Ulricehamnbaserade företaget IRO AB och styrelseordförande i TMAS. 

Tillverkningen av textilier sker över hela världen och ställer höga krav på maskininnovation, kvalitet och effektivitet. Digitalisering, automation och hållbarhet står högt på agendan. För att råda bot på okunskapen har nu företagen bestämt sig för att medverka vid ett antal arbetsmarknadsdagar både på högskola och gymnasienivå i Sjuhäradstrakten. Först på tur står STARK-dagen som anordnas av Borås Högskola den 30-31 januari.

En karriär hos någon av våra medlemsföretag innebär en brant inlärningskurva i internationell high-techmiljö, menar Mikael Äremann. Vi ser fram emot att träffa studenter för att berätta mer om de möjligheter som finns, avslutar han.

För mer information eller för att boka en intervju med medlemsföretagen, kontakta:
Therese Premler-Andersson,
Generalsekreterare Textile Machinery Association of Sweden
Tel: +46 734 45 451, email: tmas@tebab.com, www.tmas.se

Ladda ner pressmeddelande (word) Snittkonsumtion på 15 kg textil per person och år leder till ökad efterfrågan på kompetens inom textilmaskiner.


News


New President of Cematex

Maurer was elected at the Cematex General Assembly, on June 12. His four-year term of office will cover three major

Annual activities report 2019

2019 was an intense year for the association. We are happy to present the annual activities report of TMAS. Note:

ACG’s new PPE plant – from idea to reality in less than a month

PRESSRELEASE: 200511 The new plant was established to convert and coat the fabric and turn it into fully finished protective

Sensors streamlining carpet manufacturing

As more nations enter into what has been labelled the coronavirus recession, it has never been more crucial for companies