Snittkonsumtion på 15 kg textil per person och år leder till ökad efterfrågan på kompetens inom textilmaskiner.

PRESSMEDDELANDE: De närmast åren behöver tillverkare av textilmaskiner i Sjuhäradstrakten anställa närmare etthundra personer. Få känner dock till företagen och möjligheterna. Det leder till att dessa företag har svårt att rekrytera nya talanger. Nu vill branschorganisationen för svenska textilmaskinproducenter ändra på detta genom medverkan i lokala arbetsmarknadsdagar.

Få tänker på de maskiner och den teknologi som ligger bakom tex produktionen av en skjorta, säger Therese Premler-Andersson Generalsekreterare på TMAS, branschorganisationen för svenska textilmaskintillverkare, t.ex. tillverkas ca 70% av världens jeans med hjälp av svensk maskinteknik.

Utmaningen är att få känner till att det finns flera världsledande maskintillverkare inom textilområdet i Sjuhäradstrakten. Till detta kommer det faktum att flera av företagen står inför ett generationsskifte.

Vi upplever inte att unga känner till branschen eller bedömer den som utdöd. Det leder till problem med nyrekrytering och kompetensförsörjning för dessa internationella high-tech företag, fortsätter Therese.

De närmaste fem åren behöver våra medlemmar rekrytera ca etthundra personer. Det man söker är kompetenser inom utveckling, produktion, försäljning och service, säger Mikael Äremann, VD på Ulricehamnbaserade företaget IRO AB och styrelseordförande i TMAS. 

Tillverkningen av textilier sker över hela världen och ställer höga krav på maskininnovation, kvalitet och effektivitet. Digitalisering, automation och hållbarhet står högt på agendan. För att råda bot på okunskapen har nu företagen bestämt sig för att medverka vid ett antal arbetsmarknadsdagar både på högskola och gymnasienivå i Sjuhäradstrakten. Först på tur står STARK-dagen som anordnas av Borås Högskola den 30-31 januari.

En karriär hos någon av våra medlemsföretag innebär en brant inlärningskurva i internationell high-techmiljö, menar Mikael Äremann. Vi ser fram emot att träffa studenter för att berätta mer om de möjligheter som finns, avslutar han.

För mer information eller för att boka en intervju med medlemsföretagen, kontakta:
Therese Premler-Andersson,
Generalsekreterare Textile Machinery Association of Sweden
Tel: +46 734 45 451, email: tmas@tebab.com, www.tmas.se

Ladda ner pressmeddelande (word) Snittkonsumtion på 15 kg textil per person och år leder till ökad efterfrågan på kompetens inom textilmaskiner.


News


Perfect control of the weft at all times from IRO AB

PRESSRELEASE: 190712 IRO AB, a Vandewiele company, has been the market leader in this field for many decades, supplying systems

Zero twist for composite fabrics guaranteed

PRESSRELEASE: 190708 In the weaving of fibres such as carbon, glass and aramids, as well as thermoplastic tapes for highly-engineered

COMSAT opts for the Eltex EyETM

PRESSRELEASE: 190703 Unlike yarn tension monitors that are fitted solely on the weft insertion systems of weaving machines, the new

Article about TMAS in ITMA daily 2019

TMAS in ITMA Daily

Interview with TMAS Secretary General in the ITMA Daily. Trends, industry 4.0, Swedish innovations at ITMA and much more. Read