ITMA i Barcelona 2019 med TMAS, TEKO och vonKtek

TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag och TMAS Textile Machinery Association of Sweden, i samarbete med vonKtek arrangerar en gemensam rese – och mässupplevelse för både medlemsföretag och andra.

Världens största textilmaskinmässa
ITMA är världens största textilmaskinsmässa och anordnas vart fjärde år i Europa. Precis som för åtta år sedan står Barcelona som värd och även denna gång anordnas mässan på Fira de Barcelona den 20 – 26 Juni 2019.

Resepaketet ger er ett färdigt och prisvärt koncept med den erfarna ITMA-resenären Fredrik von Knorring. Ta chansen att träffa branschkollegor. I resepaketet ingår bland annat gemensam middag i Barcelona samt mingel i ett av våra svenska företags montrar.

Intresserad av att veta mer? Här kan du läsa mer:
ITMA i Barcelona 2019 med TMAS, TEKO och vonKtek


News


ITMA i Barcelona 2019 med TMAS, TEKO och vonKtek

Världens största textilmaskinmässa ITMA är världens största textilmaskinsmässa och anordnas vart fjärde år i Europa. Precis som för åtta år

Go digital or die

Go digital or die….That was the theme for the ACG Nyström breakfast seminar in Stockholm. The TMAS member is a

Eton Systems takes legal action against copying

Eton Systems is the Swedish company that invented and developed the unique ETON system (UPS-Unit Production System) in the late 60’s.

Latest innovations in Swedish machinery at ITMA Asia + CITME 2018

China has been and is an increasingly important market for the Swedish machinery producers. Not surprising, since the country is