ITMA i Barcelona 2019 med TMAS, TEKO och vonKtek

TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag och TMAS Textile Machinery Association of Sweden, i samarbete med vonKtek arrangerar en gemensam rese – och mässupplevelse för både medlemsföretag och andra.

Världens största textilmaskinmässa
ITMA är världens största textilmaskinsmässa och anordnas vart fjärde år i Europa. Precis som för åtta år sedan står Barcelona som värd och även denna gång anordnas mässan på Fira de Barcelona den 20 – 26 Juni 2019.

Resepaketet ger er ett färdigt och prisvärt koncept med den erfarna ITMA-resenären Fredrik von Knorring. Ta chansen att träffa branschkollegor. I resepaketet ingår bland annat gemensam middag i Barcelona samt mingel i ett av våra svenska företags montrar.

Intresserad av att veta mer? Här kan du läsa mer:
ITMA i Barcelona 2019 med TMAS, TEKO och vonKtek


News


Perfect control of the weft at all times from IRO AB

PRESSRELEASE: 190712 IRO AB, a Vandewiele company, has been the market leader in this field for many decades, supplying systems

Zero twist for composite fabrics guaranteed

PRESSRELEASE: 190708 In the weaving of fibres such as carbon, glass and aramids, as well as thermoplastic tapes for highly-engineered

COMSAT opts for the Eltex EyETM

PRESSRELEASE: 190703 Unlike yarn tension monitors that are fitted solely on the weft insertion systems of weaving machines, the new

Article about TMAS in ITMA daily 2019

TMAS in ITMA Daily

Interview with TMAS Secretary General in the ITMA Daily. Trends, industry 4.0, Swedish innovations at ITMA and much more. Read