ITMA i Barcelona 2019 med TMAS, TEKO och vonKtek

TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag och TMAS Textile Machinery Association of Sweden, i samarbete med vonKtek arrangerar en gemensam rese – och mässupplevelse för både medlemsföretag och andra.

Världens största textilmaskinmässa
ITMA är världens största textilmaskinsmässa och anordnas vart fjärde år i Europa. Precis som för åtta år sedan står Barcelona som värd och även denna gång anordnas mässan på Fira de Barcelona den 20 – 26 Juni 2019.

Resepaketet ger er ett färdigt och prisvärt koncept med den erfarna ITMA-resenären Fredrik von Knorring. Ta chansen att träffa branschkollegor. I resepaketet ingår bland annat gemensam middag i Barcelona samt mingel i ett av våra svenska företags montrar.

Intresserad av att veta mer? Här kan du läsa mer:
ITMA i Barcelona 2019 med TMAS, TEKO och vonKtek


News


New website launching today… www.tmas.se Welcome!

In addition to a new look and feel, we have also improved the menu structure and added a search function

Snapshots ITMA Asia 2018

The show welcomed visitorship of over 100,000 from 116 countries. An increase of 10 per cent from domestic visitors compared

Searching for future talents

In search for future talents, members from the TMAS board visited schools in the Sjuhärad region this week. Meetings with

ITMA i Barcelona 2019 med TMAS, TEKO och vonKtek

Världens största textilmaskinmässa ITMA är världens största textilmaskinsmässa och anordnas vart fjärde år i Europa. Precis som för åtta år