TMAS - Textile Machinery Association of Sweden

Companies with leading positions in textile production equipment and technology

Về TMAS

TMAS – lấy khách hàng sản xuất dệt may làm trung tâm.

TMAS là nỗ lực của Thụy Điển nhằm đóng góp cho ngành dệt may toàn cầu. Các doanh nghiệp thành viên của TMAS dẫn đầu nhiều phân khúc thị trường về thiết bị và công nghệ sản xuất dệt may.

Saigontex Việt Nam

Công thức chiến thắng của TMAS

Doanh nghiệp thành viên

Hiệp hội Máy móc Dệt may Thụy Điển sẵn sàng dệt thành công và phát triển tại Việt Nam

Xin chào, tôi là Trần Phước Thành

Tôi làm việc cho TMAS với vai trò Đại diện Phát triển Kinh doanh tập trung vào giải pháp tự động, máy móc thiết bị công nghệ dệt may tại thị trường Việt Nam.

Vui lòng liên lạc với tôi tại Văn phòng TMAS Việt Nam!