TMAS - Textile Machinery Association of Sweden

Companies with leading positions in textile production equipment and technology

Triển lãm ITMA ASIA lần thứ năm đã kín chỗ 90% gian hàng

Các nhà sản xuất máy máy móc dệt may hàng đầu thị trường đã đăng ký tham dự triển lãm ITMA ASIA + CITME năm nay. Triển lãm sẽ được tổ chức từ ngày 21-25 tháng 10 tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Phát hiện xu hướng trong lĩnh vực máy móc dệt may

TMAS đã mời một nhóm sinh viên kỹ thuật từ Trường Dệt may Thụy Điển, Đại học Boras tham dự ITMA để xác định các xu hướng mới nhất trong ngành và chia sẻ quan điểm của mình về tương lai.

Cuộc họp mùa thu của TMAS ở Borås

Ngày 22 tháng 11, tại cuộc họp mùa thu của TMAS ở Boras, chúng tôi đã thảo luận về những diễn biến mới nhất của thị trường và những thách thức trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực có năng lực và kỹ năng về máy móc.

Doanh nghiệp thành viên

The TMAS companies covers the whole manufacturing process. Meet the members here