Triển lãm VTG tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Triển lãm máy móc dệt may sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn từ ngày 22-25 tháng 11 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.