Cuộc họp mùa thu của TMAS ở Borås

Ngày 22 tháng 11, tại cuộc họp mùa thu của TMAS ở Boras, chúng tôi đã thảo luận về những diễn biến mới nhất của thị trường và những thách thức trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực có năng lực và kỹ năng về máy móc.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi thú vị với Yrkeshögskolan i Boras và hy vọng sẽ tìm ra các giải pháp cho tương lai. Chúng tôi cũng đã chúc mừng thành viên ACG Nyström nhân dịp kỷ niệm 95 năm hoạt động trong ngành!