Cuộc họp mùa thu của TMAS ở Borås

Ngày 22 tháng 11, tại cuộc họp mùa thu của TMAS ở Boras, chúng tôi đã thảo luận về những diễn biến mới nhất của thị trường và những thách thức trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực có năng lực và kỹ năng về máy móc.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi thú vị với Yrkeshögskolan i Boras và hy vọng sẽ tìm ra các giải pháp cho tương lai. Chúng tôi cũng đã chúc mừng thành viên ACG Nyström nhân dịp kỷ niệm 95 năm hoạt động trong ngành!


News


Việc mua lại sẽ tăng cường vị thế thị trường và danh mục sản phẩm trong công nghiệp in ấn, màng mỏng và dệt may

Trụ sở chính tại Lauterbach, Đức, 87 thành viên của công ty Ahlbrandt với chất lượng sản phẩm hàng đầu

Hiệp hội Máy móc Dệt may Thụy Điển sẵn sàng dệt thành công và phát triển tại Việt Nam

Ông Trần Phước Thành có kinh nghiệm từ Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đã được hội tụ những hiểu

Công thức chiến thắng của TMAS

TMAS innovation blog Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Máy móc dệt may Thụy Điển tại triển lãm VTG Việt Nam

Dệt may Việt Nam sử dụng cách tiếp cận tích cực tương ứng đến với thị trường thông qua Triễn