ACG Group đầu tư vào công nghệ thêu độc đáo

Thành viên TMAS ACG Group đã đầu tư vào công nghệ thêu độc đáo Emborline by coloreel, "một sợi - không giới hạn màu”.

Công nghệ Coloreel tiên tiến cho phép nhuộm sợi dệt theo yêu cầu. Sử dụng kỹ thuật nhuộm màu sợi ngay trong khi sản xuất, công nghệ cho phép nhà sản xuất tạo ra những thiết kế độc đáo và nâng cao đáng kể hiệu quả sản xuất.