ACG Group đầu tư vào công nghệ thêu độc đáo

Thành viên TMAS ACG Group đã đầu tư vào công nghệ thêu độc đáo Emborline by coloreel, "một sợi - không giới hạn màu”.

Công nghệ Coloreel tiên tiến cho phép nhuộm sợi dệt theo yêu cầu. Sử dụng kỹ thuật nhuộm màu sợi ngay trong khi sản xuất, công nghệ cho phép nhà sản xuất tạo ra những thiết kế độc đáo và nâng cao đáng kể hiệu quả sản xuất.


News


Việc mua lại sẽ tăng cường vị thế thị trường và danh mục sản phẩm trong công nghiệp in ấn, màng mỏng và dệt may

Trụ sở chính tại Lauterbach, Đức, 87 thành viên của công ty Ahlbrandt với chất lượng sản phẩm hàng đầu

Hiệp hội Máy móc Dệt may Thụy Điển sẵn sàng dệt thành công và phát triển tại Việt Nam

Ông Trần Phước Thành có kinh nghiệm từ Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đã được hội tụ những hiểu

Công thức chiến thắng của TMAS

TMAS innovation blog Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Máy móc dệt may Thụy Điển tại triển lãm VTG Việt Nam

Dệt may Việt Nam sử dụng cách tiếp cận tích cực tương ứng đến với thị trường thông qua Triễn